Overgewicht

Er is sprake van overgewicht wanneer het gewicht een risico is voor de gezondheid. Met andere woorden als je te zwaar bent kun je op den duur bepaalde ziekten krijgen. Denk bijvoorbeeld aan diabetes, hart- en vaatziekten en sommige vormen van kanker.

Het aantal mensen met overgewicht neemt gestaag toe, tegenwoordig heeft ongeveer 55% van de mannen en ongeveer 50 % van de vrouwen overgewicht. Deze doelgroep neemt dan ook een belangrijke plaats in binnen onze praktijk.

Voor het bepalen van overgewicht kan gebruik gemaakt worden van de Body Mass Index (BMI).

Bij een BMI tussen 25 en 30 is het verstandig af te vallen wanneer er ook sprake is van andere risicofactoren zoals hoge bloeddruk, diabetes, etc.

Bij een BMI boven de 30 is het verstandig gewicht te verliezen.

Uit onderzoek is gebleken dat wanneer je 5-10% van je gewicht blijvend afvalt, het gezondheidsrisico al behoorlijk afneemt.

Overgewicht ontstaat doordat men lange tijd teveel energie (voeding, vocht) binnen heeft gekregen e/o te weinig heeft verbruikt (beweging). Hierdoor ontstaat een overmaat in het lichaam welke we terugzien in vetopslag, met als gevolg gewichtstoename.

De begeleiding bij het afvallen bestaat daarom niet alleen uit goede, bruikbare tips voor een gezonde, uitgebalanceerde voeding maar daarnaast is het ook belangrijk om te kijken op welke manier je meer kunt bewegen. Doel is om een persoonlijk totaalbeeld te krijgen voor een gezonde eet- en leefstijl.

Tijdens de consulten wordt er gekeken welke knelpunten ontstaan en hoe deze op de juiste manier kunnen worden opgelost. Heel belangrijk is ook dat vooral wordt bekeken hoe dit op lange termijn ook vol te houden is.