Onze missie luidt als volgt:

Mensen op professionele en persoonlijke wijze adviseren en begeleiden met het bevorderen van hun gezondheid middels voeding.

Onze visie is:

Wij streven er naar om door middel van kennisoverdracht en bewustwording voeding en gedrag de algehele gezondheid van mensen te bevorderen. De basis hiervan is voeding, onze passie. Wij willen deze passie delen met onze maatschappij en in het bijzonder onze collega’s in de gezondheidszorg. Onze droom is om in 2030 een zichtbare verbetering te hebben bereikt in de gezondheid van onze maatschappij.