Ook in 2024 zit dieetadvisering in de basisverzekering. U heeft recht op 3 uur vergoeding per kalenderjaar. Indien u aanvullend verzekerd bent, kunt u afhankelijk van uw polis nog extra vergoeding krijgen. U kunt dit checken op deze site.  Houdt u wel rekening met het verplichte eigen risico, waarmee het verrekend wordt.

Voor mensen met diabetes mellitus, CVRM (hart- en vaatziekten) en COPD en die daarbij begeleiding van de praktijkondersteuner van de huisarts (gecoördineerde multidisciplinaire zorg) ontvangen, geldt dat zij recht hebben op dieetadvisering. Dit wordt gefinancierd via ketenzorgafspraken tussen de behandelaars en de verzekeringsmaatschappijen en gaat niet van uw eigen risico af!

Sinds augustus 2011 is de diëtist ook vrij toegankelijk. Dit houdt in dat u ook zonder verwijsbrief bij ons terecht kunt. Check voor de zekerheid nog wel uw verzekeringspolis, want er zijn een paar maatschappijen die nog wel om een verwijsbrief vragen als criterium om het consult vergoed te krijgen!

TARIEVEN:

Eerste dieetconsult (gem. 1 uur):     80,00 euro (inclusief tijd die besteed wordt aan dieetadvies opstellen, rapportage/overleg zorgverlener of andere informatie vergaren die u nodig heeft.)

Vervolgconsult lang (30 minuten):     40.00 euro

Vervolgconsult kort (15 minuten):      20,00 euro

Toeslag huisvisite:                               22,50 euro

TARIEVEN NIET GEWEEST ZONDER BERICHT OF TE LAAT AFGEZEGD (binnen 24 uur):

Eerste consult:                                       45,00 euro

Vervolgconsult lang (30 minuten)      30,00 euro

Vervolgconsult kort (15 minuten)       15,00 euro